Langetermijndenken,
kortetermijndoen

Deze tijd vraagt om meer aandacht voor de lange termijn. De Langetermijndenktank is dé plek voor het brede gesprek over hoe het anders kan. Sluit je aan en werk mee aan besluitvorming met meer positief effect op de lange termijn! 

Doe mee

Over de denktank

Klimaatverandering, stikstofproblematiek, woningtekorten, coronapandemie: veel van onze maatschappelijke problemen waren te voorzien. Maar we bleken met elkaar niet in staat om hierop afdoende te anticiperen. In de praktijk regeert de korte termijn vaker dan ons lief is. Daar maken wij ons zorgen over. En daar willen wij wat aan doen. Daarom richt De Argumentenfabriek samen met Arjen Gielen de Langetermijndenktank op.

Het plan

De denktank is dé plek waar een brede groep betrokkenen met elkaar in gesprek gaat - ambtenaren en politici, maar ook onderzoekers, jongeren, journalisten, ondernemers, ... We maken een analyse van waarom het nu vaak misgaat en de korte termijn zo vaak overheerst. Maar vooral: wat we daaraan kunnen doen. Van burgerberaden over toekomstkwesties tot een ministerie voor de toekomst – aan goede ideeën geen gebrek. Wij gaan die ideeën uit binnen- en buitenland verzamelen, wegen, en aan de man brengen. Onder het motto: langetermijndenken - kortetermijndoen.  

De eerste fase van de denktank loopt van juni 2023 tot september 2024. We houden in die periode ongeveer tien bijeenkomsten met het kernteam van de denktank. Daarnaast organiseren we net zo veel sessies met experts, betrokkenen en geïnteresseerden. Tussentijds publiceren we onze resultaten, in de media, op onze website en op LinkedIn, en gaan we hierover verder in gesprek met geïnteresseerden.

De deelnemers

De Langetermijndenktank is een onafhankelijke denktank op initiatief van De Argumentenfabriek en Arjen Gielen. De denktank wordt mogelijk gemaakt door een kernteam van zeven ministeries, de drie planbureaus, journalisten, een aantal semipublieke instellingen en experts die op eigen titel deelnemen. De kernteamleden onderschrijven het belang van de denktank en denken mee tijdens de sessies. Een aantal van deze partijen draagt ook bij met financiering van de denktank. De denktank zelf is onafhankelijk en de afzender van alle resultaten.  

In het kernteam zitten de volgende personen en organisaties

Bas Heerma van Voss, Bureau Burgerberaad, Centraal Planbureau, Existential Risk Observatory, Instituut voor Publieke Economie, Laura van Geest, Mark Frequin, de ministeries van: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Buitenlandse Zaken; Economische Zaken en Klimaat; Financiën; Infrastructuur en Waterstaat; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Nationale Hypotheek Garantie, Nationale Jeugdraad/SER Jongerenplatform, Planbureau voor de Leefomgeving, Sociaal Cultureel Planbureau, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Wouter van Noort, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNO-NCW, Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland.

groepsfoto van de denktank

Artikelen

Een betere toekomst begint bij anders denken en doen

Nederland schreeuwt om “kathedralenbouwers die het geduld op kunnen brengen om een plan voor decennia te maken", aldus GroenLinks/PvdA lijsttrekker Timmermans in zijn Abel Herzberglezing...

Lees artikel →

Politici, kom nu eindelijk met een visie voor de lange termijn

De korte termijn regeert vaak in de politiek. Maar grote problemen blijven zo onopgelost. Maarten Gehem en Arjen Gielen schetsen namens de brede coalitie van de Langetermijndenktank hoe het anders kan...

Lees artikel →

Doe mee

Wil je meedenken of heb je ideeën over hoe we politieke besluitvorming nog meer kunnen laten bijdragen aan de lange termijn? Of wil je meer weten over de denktank? Laat het ons weten per mail aan Michiel Zwart.

michiel@argumentenfabriek.nl
logo van de argumentenfabriek